LIDSKÉ ZDROJE


Lidé jsou síla

Lidé jsou síla


Orbico Beauty klade velký důraz na výběr nových zaměstnanců a současně se zaměřuje na neustálé vzdělávání a rozvoj těch stávajících.

Je pro nás důležité, aby naši zaměstnanci pracovali s nadšením, byli iniciativní a proaktivní.

Potřebujeme čestné, zvídavé a upřímné lidi se smyslem pro zodpovědnost.

Při vyhledávání nových obchodních příležitostí podporujeme otevřené jednání. Oceňujeme teamovou práci a dobré vztahy mezi zaměstnanci.

Orbico Beauty nyní operuje v 19 evropských zemích, což umožňuje kariérní rozvoj napříč celou společností.

KARIÉRA


Je nesmírně důležité, aby vaše cíle byly v souladu s cíli Orbico Beauty. Naším společným zájmem je se lépe vzájemně poznat. S touto myšlenkou jsme vypracovali dotazník, který je základem pro náš osobní pohovor s vámi. Oceníme vaše osobní reference a zaručujeme důvěrnost uvedených údajů.