Právní věci


Impressum


Company name: Orbico Beauty s.r.o. // Registered seat: Vinohradská 1597/174, Praha 3, 130 00, Czech Republic //

Court of registration: Městský soud v Praze // Registration number: 25 68 72 71 // Management Board: Yves Gelb, Lenka Kopecká //

Bank: Česká spořitelna a.s., 110 00 Praha 1 // Account no.: CZ90 0800 0000 0000 0129 2682 // Share capital (paid in full): CZE 14,200,000.00