Právní věci


Impressum


Obchodní firma: Orbico Beauty s.r.o. // Sídlo: Vinohradská 1597/174, Praha 3, 130 00, Česká Republika //

Příslušný soud: Městský soud v Praze // Identifikační číslo: 25 68 72 71 // Statutární orgán: Yves Gelb, Lenka Kopecká //

Banka: Česká spořitelna a.s., 110 00 Praha 1 // Číslo účtu: CZ90 0800 0000 0000 0129 2682 // Základní kapitál (plně splacen): CZE 14,200,000.00